Όροι & Προϋποθέσεις

Κατά την κράτηση, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αποδέχεστε πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται για τη συμμετοχή σας στις δραστηριότητες.
Εάν κάνετε κράτηση για λογαριασμό τρίτου, αποδέχεστε αυτούς τους όρους για λογαριασμό τους και γι ‘αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζουν.

Οι υποχρεώσεις σας

Η κράτησή σας είναι αποδεκτή με την προϋπόθεση ότι έχετε συνειδητοποιήσει τους εγγενείς κινδύνους από τυχόν δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχετε, και συμφωνείτε να αναλάβετε την ευθύνη για τις ενέργειές σας και την δική σας ασφάλεια. Ειδικές ανάγκες, τυχόν ιατρικά θέματα ή συνθήκες, πρέπει να γνωρίζουμε κατά τη στιγμή της κράτησης σας. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ενέργειες ή γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με την κατάλληλη παράθεση των πληροφοριών.

Προσωπική ιδιοκτησία είναι πάντα δική σας ευθύνη, όπως είναι η διασφάλιση ότι έχετε όλες τις σχετικές απαιτήσεις διαβατήριο και βίζα για τη διάρκεια των διακοπών σας.
Οι άνθρωποι κάτω από την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών δεν θα επιτραπεί να λάβουν μέρος στις δραστηριότητές μας.

Είναι υποχρέωση του πελάτη να ακολουθήσει τις οδηγίες του οδηγού κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα για λόγους ασφαλείας ανά πάσα στιγμή.
Τα σπορτέξ ή μπότες πεζοπορίας συνιστάται θερμά στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων πεζοπορίας.

Ρούχα σύμφωνα με την εποχή ή τις καιρικές συνθήκες.
Όλος ο απαραίτητος πρόσθετος εξοπλισμός θα παρέχεται από την εταιρεία.
Αν η δραστηριότητα πρέπει να ακυρωθεί λόγω των καιρικών συνθηκών, θα πρέπει να είναι απόφαση της εταιρείας.
Όλοι οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις  έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν τη μέγιστη ασφάλεια στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας.

Οι υποχρεώσεις μας

Δεχόμαστε την ευθύνη για την εξασφάλιση ότι η δραστηριότητα που κάνετε κράτηση με εμάς πληροί τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στο παρόν σε ένα λογικό επίπεδο. Αν εσείς ή κάποιο μέλος της ομάδας σας, υποστεί ζημία από την αδυναμία μας να παρέχουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, δεχόμαστε την ευθύνη, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Εάν η αποτυχία ή ακατάλληλη εκτέλεση είναι δικό σας σφάλμα ή σφάλμα του κάθε μέλους της ομάδας σας.
  • Αν η βλάβη οφείλεται σε υπαιτιότητα κάποιου άλλου που δεν συνδέεται με την παροχή των υπηρεσιών που απαρτίζουν τη δραστηριότητα που έχουμε επιβεβαιώσει σε εσάς.
  • Οποιαδήποτε ασυνήθιστη και απρόβλεπτη περίσταση πέρα από τον έλεγχό μας, οι συνέπειες των οποίων δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχε ληφθεί ή ασκηθεί η απαραίτητη φροντίδα.

Φωτογραφίες μπορούν να ληφθούν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων για διαφημιστικό υλικό και στην ιστοσελίδα μας. Εάν δεν θέλετε για τις φωτογραφίες που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε ενημερώστε τον αρχηγό της δραστηριότητας το συντομότερο δυνατό.

Ο πελάτης επί του παρόντος συμφωνεί ότι, εκτός από την περίπτωση των ατυχημάτων που προκαλούνται από την αμέλεια του αρχηγού σας, ο αρχηγός σας δεν θα έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημία που ο πελάτης μπορεί να υποστεί σε σχέση με τη δραστηριότητα αυτή, ούτε για οποιαδήποτε αποτυχία από τον πελάτη να λάβει επαρκούς ασφάλισης.

Θα πρέπει να κατανοηθεί πλήρως ότι δεν υπάρχει ειδική πρόσθετη ασφάλιση από την εταιρεία μας και αυτό είναι ένα προσωπικό θέμα του κάθε συμμετέχοντα.